Welkom by sêNet

“Die neerpen van woorde maak jou siel vry, die lees daarvan voed jou siel en vul jou innerlike”

My opinie – Edmund.E.Coetzee

Opinie maak saak

Opinie is ʼn mening, oordeel of ʼn ander persoon se gevoel oor iets vanuit die persoon se verwysings en waarnemings raamwerk.

Opinies is selde op feite gebaseer, maar tog maak opinies saak, dit gee jou die geleentheid om ʼn ander persoon se perspektief in terme van sy opinie te verstaan, en laat jou nadink oor jou eie.

SêNet

SêNet (SENET MEDIA (PTY) LTD), is ʼn informele platform waar ek oor verskeie onderwerpe skryf.

Ek deel my gedagtes, opinie en mening deur middel van ʼn gedagte, gedig, storie of sommer net woorde wat vloei.

Gebaseer op hoe ek sekere goed ervaar, waarneem, probeer verstaan en interpreteer.

LEES SAAM

Vertel jou storie

Kontak ons vandag