Title Image

Opinie Maak saak

Opinie is ʼn mening, oordeel of ʼn ander persoon se gevoel oor iets vanuit die
persoon se verwysings en waarnemings raamwerk.

Opinies is selde op feite gebaseer, maar tog maak opinies saak, dit gee jou die
geleentheid om ʼn ander persoon se perspektief in terme van sy opinie te verstaan, en laat jou nadink oor jou eie.

Elke individu se opinie, of jy daarmee saamstem of nie, verdien respek en ʼn plekkie in die son.

ʼn Persoon sê opinie is gewoonlik net ʼn refleksie van hoe hy ʼn situasie ervaar.

Die vermoë om te aanvaar dat elkeen op sy opinie geregtig is, is opsig self meer as
ʼn goeie karakter eienskap, dit is fundamenteel in die bou van verhoudings, die vind
van oplossings en om mekaar beter te verstaan.

Opinies kan kontroversieel wees indien jy nie die “respek” deel daarvan verstaan en toepas nie, veral as jy jou opinie as die enigste een van waarde ag.

Ek gee my nie uit as ʼn kenner, sielkundige, filosoof, taalkundige of ʼn alwetende Ghoeroe nie, nee geensins, want ek is beslis nie.

Ek mag soms moontlik die kat aan die stert beet hê, ek is net eenvoudig lief vir skryf, filosofeer en gedagtes deel.

Soms sal die taalkundige korrektheid van my gedagtes my heeltemal verlaat.
Vergewe my dus as die klem nie noodwendig op suiwer Afrikaans, sinskonstruksie, grammatika, spelreëls, en taalgebruik val nie.

Lees asb. net, dink daaroor, en of jy saamstem of nie, vorm asb. jou eie opinie en mening, ek gun jou dit, jy moet, want Opinies Maak Saak!

Vertel jou storie

Kontak ons vandag